તતુડું ફૂંકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તતુડું ફૂંકવું

  • 1

    જાહેર કરવું.

  • 2

    દેવાળું કાઢવું.