તત્ત્વતઃ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તત્ત્વતઃ

અવ્યય

  • 1

    તત્ત્વની દૃષ્ટિએ; ખરી રીતે.