તત્ત્વદર્શી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તત્ત્વદર્શી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    તત્ત્વ જોનાર પુરુષ.