તત્ત્વદૃષ્ટિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તત્ત્વદૃષ્ટિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તત્ત્વતરફ વળેલી તત્ત્વગ્રાહી દૃષ્ટિ.