તત્ત્વનિષ્ઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તત્ત્વનિષ્ઠ

વિશેષણ

  • 1

    તત્ત્વમાં નિષ્ઠા-આસ્થાવાળું.