તત્ત્વવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તત્ત્વવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    તત્ત્વ સંબંધી વાદ એક મત યા વિચાર.