તત્રત્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તત્રત્ય

વિશેષણ

  • 1

    ત્યાંનું-ત્યાં જન્મેલું કે ત્યાંનું વાસી.