તંત્રનિષ્ઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંત્રનિષ્ઠ

વિશેષણ

  • 1

    તંત્ર-વ્યવસ્થાને વફાદાર.