તંત્રનિષ્ઠા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંત્રનિષ્ઠા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તંત્ર-વ્યવસ્થા પ્રત્યે વફાદારી.