ગુજરાતી

માં તેત્રીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેત્રીસ1તેત્રીસ2

તેત્રીસ1

વિશેષણ

  • 1

    ત્રીસ વત્તા ત્રણ.

ગુજરાતી

માં તેત્રીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેત્રીસ1તેત્રીસ2

તેત્રીસ2

પુંલિંગ

  • 1

    તેત્રીસનો આંકડો કે સંખ્યા; '૩૩'.

ગુજરાતી

માં તેત્રીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેત્રીસ1તેત્રીસ2

તેત્રીસ

વિશેષણ

  • 1

    '૩૩'.

મૂળ

प्रा. तेती(-त्ती)स; सं. त्रयस्त्रिंशत्