તેત્રીસો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તેત્રીસો

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    તેત્રીસની સાલનો (દુકાળ).