ગુજરાતી

માં તેતાલીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેતાલીસ1તેંતાલીસ2

તેતાલીસ1

વિશેષણ

  • 1

    તેંતાળીસ; '૪૩'.

ગુજરાતી

માં તેતાલીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તેતાલીસ1તેંતાલીસ2

તેંતાલીસ2

વિશેષણ

  • 1

    '૪૩'.

મૂળ

प्रा. तेआलीस ( सं. त्रिचत्वारिंशत्)