તત્સમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તત્સમ

વિશેષણ

  • 1

    મૂળ પ્રમાણેનું-બરાબર.

  • 2

    મૂળ ભાષામાં અને પ્રાકૃતમાં સરખો એવો (શબ્દ) ('તદ્ભવ' થી ઊલટો).

મૂળ

सं.