તૂત ચલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તૂત ચલાવવું

  • 1

    બનાવટી વાત કે તરકટ ઊભું કરી ફેલાવવું.