તંત મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંત મૂકવો

  • 1

    હઠ છોડવી; છાલ છોડવો; કોઈ વાતની પંચાત કે ચર્ચા છોડવી.