તથા કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તથા કરવી

  • 1

    સ્પૃહા કરવી, પરવા રાખવી.

  • 2

    વિસ્તાર-પીંજણ કરવું.