ગુજરાતી

માં તનની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તન1તનૂ2તેનું3તનુ4તનુ5

તન1

પુંલિંગ

 • 1

  પુત્ર; દીકરો.

ગુજરાતી

માં તનની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તન1તનૂ2તેનું3તનુ4તનુ5

તનૂ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  શરીર.

ગુજરાતી

માં તનની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તન1તનૂ2તેનું3તનુ4તનુ5

તેનું3

સર્વનામ​

 • 1

  'તે'નું છઠ્ઠી વિભક્તિનું એ૰વ૰.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શરીર; દેહ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શરીર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં તનની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તન1તનૂ2તેનું3તનુ4તનુ5

તનુ4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  શરીર.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શરીર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં તનની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તન1તનૂ2તેનું3તનુ4તનુ5

તનુ5

વિશેષણ

 • 1

  કૃશ; પાતળું.

 • 2

  થોડું.

 • 3

  નાનું.

 • 4

  સુંદર.

મૂળ

सं.