ગુજરાતી

માં તનુજાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તનુજા1તનૂજા2

તનુજા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પુત્રી.

ગુજરાતી

માં તનુજાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તનુજા1તનૂજા2

તનૂજા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પુત્રી.