તનુજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તનુજા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પુત્રી.

તનૂજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તનૂજા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પુત્રી.