ગુજરાતી

માં તનુરુહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તનુરુહ1તનૂરુહ2

તનુરુહ1

પુંલિંગ

  • 1

    વાળ; રોમ.

ગુજરાતી

માં તનુરુહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તનુરુહ1તનૂરુહ2

તનૂરુહ2

પુંલિંગ

  • 1

    વાળ; રોમ.