તફાવત કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તફાવત કરવો

  • 1

    જુદાઈ ગણવી; ભેદ રાખવો.