તફાવાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તફાવાર

વિશેષણ & અવ્યય

  • 1

    તફા મુજબ; વિભાગવાર.