ગુજરાતી

માં તબકવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તબકવું1તબૂકવું2

તબકવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ગાઢ અંધકારમાં આછો પ્રકાશ આવવો.

ગુજરાતી

માં તબકવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તબકવું1તબૂકવું2

તબૂકવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો વરસવું.

  • 2

    (વીજળી) ચમકવી (?).