તબડકી વાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તબડકી વાગવી

  • 1

    ઘોડાના ડાબલાનો અવાજ થવો.