તુંબડી રહી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુંબડી રહી જવી

  • 1

    ખૂબ બોજાને લીધે ડોક રહી જવી.