તબ્બલ કરાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તબ્બલ કરાવવું

  • 1

    માથે ટકો કરાવવો.