ગુજરાતી

માં તુંબરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તુંબર1તુંબરુ2તુંબુરુ3તંબૂર4

તુંબર1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક જાતનું તંતુવાદ્ય.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં તુંબરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તુંબર1તુંબરુ2તુંબુરુ3તંબૂર4

તુંબરુ2

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  એ નામનો એક ગંધર્વ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં તુંબરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તુંબર1તુંબરુ2તુંબુરુ3તંબૂર4

તુંબુરુ3

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  એ નામનો એક ગંધર્વ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં તુંબરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તુંબર1તુંબરુ2તુંબુરુ3તંબૂર4

તંબૂર4

પુંલિંગ

 • 1

  તંબૂરો; એક તંતુવાદ્ય.

 • 2

  ઢોલ.