તંબૂરા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબૂરા જેવું

  • 1

    સ્થૂળ ને બેડોળ.