ગુજરાતી

માં તંબાકુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબાકુ1તંબાકૂ2

તંબાકુ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ; જેનાં પાંદડાં એક વ્યસનની ચીજ છે.

મૂળ

જુઓ તમાકુ

ગુજરાતી

માં તંબાકુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તંબાકુ1તંબાકૂ2

તંબાકૂ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ; જેનાં પાંદડાં એક વ્યસનની ચીજ છે.

મૂળ

જુઓ તમાકુ