તંબાકુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબાકુ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ; જેનાં પાંદડાં એક વ્યસનની ચીજ છે.

મૂળ

જુઓ તમાકુ

તંબાકૂ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબાકૂ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ; જેનાં પાંદડાં એક વ્યસનની ચીજ છે.

મૂળ

જુઓ તમાકુ