તબીબી રજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તબીબી રજા

  • 1

    માંદગીની, તે કારણે મળતી રજા.