તંબુ ખડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબુ ખડો કરવો

  • 1

    તંબુ બાંધવો.

તંબૂ ખડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબૂ ખડો કરવો

  • 1

    તંબૂ બાંધવો.