તંબુ તાણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબુ તાણવો

  • 1

    (થાંભલા ઠોકી દોરડાં તાણી) તંબુ રચવો-બાંધવો કે ખડો કરવો.

તંબૂ તાણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબૂ તાણવો

  • 1

    (થાંભલા ઠોકી દોરડાં તાણી) તંબૂ રચવો-બાંધવો કે ખડો કરવો.