ગુજરાતી

માં તમનેની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તમને1તેમનું2

તમને1

સર્વનામ​

  • 1

    સ૰ 'તમે(-મો)'નું બીજી કે ચોથી વિ૰નું રૂપ.

ગુજરાતી

માં તમનેની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તમને1તેમનું2

તેમનું2

સર્વનામ​

  • 1

    'તે'નું છઠ્ઠી વિભક્તિનું બ૰વ૰.