તમાચો ખેંચી કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તમાચો ખેંચી કાઢવો

  • 1

    લપડાક લગાવી દેવી.