તમાચો ચોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તમાચો ચોડવો

  • 1

    લપડાક લગાવી દેવી.