તમાચો ચોડી દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તમાચો ચોડી દેવો

  • 1

    લપડાક લગાવી દેવી.