તમાચો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તમાચો પડવો

  • 1

    તમાચાનો માર પડવો.

  • 2

    છક્કડ ખાવી.