તમાચો વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તમાચો વાગવો

  • 1

    તમાચાનો માર પડવો.

  • 2

    છક્કડ ખાવી.