તુમારે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુમારે ચડવું

  • 1

    પત્રવ્યવહારનાં કાગળિયાં થયા કરવાં, પરંતુ નિર્ણય ન આવવો.