તુમાર ચલાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુમાર ચલાવવો

  • 1

    કશાને અંગે પત્રવ્યવહાર લંબાવો કે લંબાવ્યા કરવો.