તમોને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તમોને

સર્વનામ​

  • 1

    ''સ૰ 'તમે(-મો)'નું બીજી કે ચોથી વિ૰નું રૂપ.