ત્યહાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યહાં

અવ્યય

  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ત્યાં; તે ઠેકાણે.

  • 2

    તે સંજોગોમાં.