ત્યાંકણે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યાંકણે

અવ્યય

  • 1

    ત્યાં (ઉ. ગુજરાત).