ત્યાંકણિયે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યાંકણિયે

અવ્યય

  • 1

    ત્યાં (ઉ. ગુજરાત).