ત્યાગપ્રધાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યાગપ્રધાન

વિશેષણ

  • 1

    ત્યાગ જેમાં પ્રધાન છે તેવું.