ત્યાગમૂર્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યાગમૂર્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ત્યાગની મૂર્તિરૂપ માણસ.

  • 2

    લાક્ષણિક હિંદુ વિધવા.