તર્કપ્રામાણ્યવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તર્કપ્રામાણ્યવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    'રેશનલિસ્ટ'.