ગુજરાતી

માં તરખલુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરખલું1તરખલું2

તરખલું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    તરણું; ઘાસની સળી.

ગુજરાતી

માં તરખલુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરખલું1તરખલું2

તરખલું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    તણખલું.