તરડાઈને બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરડાઈને બોલવું

  • 1

    ગુસ્સે થઈને બોલવું.