તરડિયા ગુવાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તરડિયા ગુવાર

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    અડાઉ ગુવાર.