ગુજરાતી

માં તરણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરણું1તરુણ2ત્રણ3તરણ4તરણ5

તરણું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તરખલું.

મૂળ

જુઓ તૃણ

ગુજરાતી

માં તરણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરણું1તરુણ2ત્રણ3તરણ4તરણ5

તરુણ2

વિશેષણ

 • 1

  'એક તરી ત્રણ' ના આંકનો ગડિયો.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં તરણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરણું1તરુણ2ત્રણ3તરણ4તરણ5

ત્રણ3

પુંલિંગ

 • 1

  ત્રણનો આંકડો કે સંખ્યા; '૩'.

મૂળ

सं. त्रीणि

ગુજરાતી

માં તરણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરણું1તરુણ2ત્રણ3તરણ4તરણ5

તરણ4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તરવાની ક્રિયા.

 • 2

  તરવાનું સાધન; હોડી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં તરણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરણું1તરુણ2ત્રણ3તરણ4તરણ5

તરણ5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તરણું.

મૂળ

+જુઓ તૃણ